Hur fungerar det?

1. Briefen

Inne i AddCreators lägger företag upp en brief på vilken typ av inlägg de behöver hjälp med i social media, till vilken social medie-kanal samt en deadline på uppdraget.

Vad händer sen?

2. Kreativa Skapandet

Kreatörerna som är anslutna till AddCreators tar emot briefer från företag inne i AddCreators. Baserat på vad företaget behöver, skapas nu inlägg av kreatörerna som sedan laddar upp dessa i AddCreators.

Vad händer då?

3. Valet

Företaget får sen möjlighet att köpa de inlägg de vill använda och publicera i sina sociala medier utifrån förslagen som kreatörerna skapat åt dem.

Vem får betalt?

4. Betalningen

Alla inlägg som företagen väljer att använda betalar de kreatören för, utifrån det pris kreatören har satt på respektive inlägg. Kreatören får betalt direkt och företagen betalar per faktura månadsvis.

Ett verktyg inget företag klarar sig utan

Easy peasy right? Inte?
Vi förklarar gärna via en demo, lämna dina uppgifter här
eller ring oss på 040 - 64 35 002

Lämna dina uppgifter